برچسب: کار

نوسانات اخلاقی…
  • سارا
  • 29 دی 1399
  • 0دیدگاه

حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن از ضروریات قطعیه… تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانیه که […]

فرصت همکاری با آنکام
  • سارا
  • 17 مرداد 1399
  • 0دیدگاه

بحران کرونا و وضعیت ناپایدار اقتصادی میتونه فرصت جدیدی باشه تا کمی آینده نگر باشیم و برای آسایش بیشتر به […]

در خانه بمانیم
  • وحید
  • 24 اردیبهشت 1399
  • 0دیدگاه

با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا در سطح دنیا، سبک زندگی تقریبا تمامی افراد دستخوش تغییر شده است. بسیاری […]

نوتیفیکیشن    تایید رد