برچسب: تدریس دروس ابتدایی و دبیرستان

#فاطمه_دارستانی با مدرک #دکترای_پیوسته با 5 سال سابقه #جمعه ساعت 17 1 جلسه با ظرفیت 10 نفر #رایگان ثبت نام: […]

#سایه_رضازاده با مدرک #دیپلم_ریاضی_فیزیک با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر #رایگان ثبت نام: […]

#زینب_عزیزی_حقیقت با مدرک #کارشناسی_ارشد با 4 سال سابقه #چهار_شنبه ساعت 18 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر #رایگان ثبت نام: […]

#رضوان_ابراهیمی با مدرک #کارشناسی_ارشد با 3 سال سابقه #دو_شنبه ساعت 10 10 جلسه با ظرفیت 2 نفر 60000 تومان ثبت […]

#سارا_سهرابی با مدرک #کارشناسی_ارشد با 8 سال سابقه #شنبه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه #چهار_شنبه #پنج_شنبه #جمعه 1 جلسه با ظرفیت 1 […]

#معصومه_ابرازه با مدرک #لیسانس_فیزیک_مهندسی_گرایش_لیزر_اپتیک با 3 سال سابقه #شنبه #یک_شنبه #جمعه 1 جلسه با ظرفیت 5 نفر 48000 تومان ثبت […]

#معصومه_ابرازه با مدرک #لیسانس_فیزیک_مهندسی_گرایش_لیزر_اپتیک با 3 سال سابقه #یک_شنبه #جمعه 1 جلسه با ظرفیت 6 نفر 48000 تومان ثبت نام: […]

#فائزه_رنجبر با مدرک #کارشناسی_زبان_و_ادبیات_عربی #شنبه #پنجشنبه #رایگان 1 جلسه با ظرفیت 5 نفر ثبت نام: oncom.ir/my توضیحات: تدریس عربی متوسطه […]

نوتیفیکیشن    تایید رد