مدارک و سوابق کاری اساتید و کارشناسان آنکام تحت نظر سوپروایزرها بررسی و تایید میشه و هر خدمات دهنده برای معرفی خودش یک بیوگرافی و ویدیو معرفی ارائه میده.

جهت ارتقاء کیفیت آموزش، نظارت مستقیم بر روی کلاس ها از سوی سوپروایزرها صورت میگیره.

علاوه براین به کمک سیستم امتیازدهی کیفیت تدریس هر خدمات دهنده سنجیده میشه تا به شما برای انتخابی دقیق تر کمک کنه.