این روند بسیار ساده و از هر نظر مقرون به صرفه است.

آموزش زبان در منزل رو بعنوان یکی از روش های نوین یادگیری جدی بگیرید و دست از روش های کسالت آور و منسوخ گذشته بردارید.

استادی که دوست داری رو پیدا کن، ساعت کلاست رو انتخاب کن و یادگیری زبان رو شروع کن.