#مازیار_بختیاری با مدرک #کارشناسی با 8 سال سابقه
#آموزش_نرم_افزار_مهندسی
#رایگان
18 دقیقه
سرفصل ها: – آشنایی اولیه با نرم افزار راینو – منو ها و مقدماتی در ارتباط با چگونگی عملکرد نرم افزار راینو در انجام ترسیمات
دانلود کامل دوره