دسته: جلسات آنلاین

#فائزه_پورسان با مدرک #لیسانس با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه #پنج_شنبه #جمعه 1 جلسه با ظرفیت 2 نفر #رایگان […]

#فاطمه_خرم_طریق با مدرک #لیسانس با 5 سال سابقه #دو_شنبه ساعت 16 1 جلسه با ظرفیت 5 نفر 48000 تومان ثبت […]

#الهام_شعبان_زاده با مدرک #فوق_لیسانس با 9 سال سابقه #سه_شنبه ساعت 13 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر 36000 تومان ثبت […]

#فاطیما_ناصرزاده با مدرک #لیسانس با 4 سال سابقه #سه_شنبه #چهار_شنبه #پنج_شنبه ساعت 20 2 جلسه با ظرفیت 10 نفر #رایگان […]

#معصومه_ابرازه با مدرک #لیسانس_فیزیک_مهندسی_گرایش_لیزر_اپتیک با 3 سال سابقه #یک_شنبه #جمعه 1 جلسه با ظرفیت 6 نفر 48000 تومان ثبت نام: […]

#فائزه_پورسان با مدرک #لیسانس با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه 5 جلسه با ظرفیت 5 نفر 48000 تومان ثبت […]

تدریس دروس دانشگاه با سجاد مستکین
  • ربات
  • 3 آبان 1399
  • 0دیدگاه

#سجاد_مستکین با مدرک #کارشناسی_ارشد با 10 سال سابقه #پنج_شنبه ساعت 15 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر 120000 تومان ثبت […]

#مهدی_هادی با مدرک #دکتری_پیوسته با 3 سال سابقه #چهار_شنبه ساعت های 14 15 16 17 18 1 جلسه با ظرفیت […]

#مهرداد_حاجی_لو با مدرک #کارشناسی_ارشد با 30 سال سابقه #جمعه 180000 تومان 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر ثبت نام: oncom.ir/my […]

#مهدی_هادی با مدرک #دکتری_پیوسته با 2 سال سابقه #پنج_شنبه #جمعه 60000 تومان 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر ثبت نام: […]

نوتیفیکیشن    تایید رد