دسته: جلسات آنلاین

#اسماعیل_حسن_نژاد با مدرک #دکترای_آموزش_زبان_انگلیسی با 22 سال سابقه #شنبه 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر 120000 تومان ثبت نام: oncom.ir/my […]

#فاطمه_دارستانی با مدرک #دانشجوی_دامپزشکی با 5 سال سابقه #چهار_شنبه ساعت 20 1 جلسه با ظرفیت 10 نفر 54000 تومان ثبت […]

#فاطیما_ناصرزاده با مدرک #لیسانس با 4 سال سابقه #پنج_شنبه #جمعه 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر 60000 تومان ثبت نام: […]

تدریس دروس کنکور با رضا فکری کیا
  • ربات
  • 10 آذر 1399
  • 0دیدگاه

#رضا_فکری_کیا با مدرک #کارشناسی_ارشد با 20 سال سابقه #شنبه #دو_شنبه 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر 180000 تومان ثبت نام: […]

#فاطمه_مهراور با مدرک #لیسانس_زبان با 5 سال سابقه #شنبه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه #چهار_شنبه #پنج_شنبه 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر […]

#فاطمه_دارستانی با مدرک #دکترای_پیوسته با 5 سال سابقه #جمعه ساعت 17 1 جلسه با ظرفیت 10 نفر #رایگان ثبت نام: […]

#فاطمه_دارستانی با مدرک #دکترای_پیوسته با 5 سال سابقه #چهار_شنبه ساعت 17 1 جلسه با ظرفیت 10 نفر 60000 تومان ثبت […]

#سایه_رضازاده با مدرک #دیپلم_ریاضی_فیزیک با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر #رایگان ثبت نام: […]

#سایه_رضازاده با مدرک #دیپلم_ریاضی_فیزیک با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر #رایگان ثبت نام: […]

#محمد_فعله_گری با مدرک #دکترای_عمومی با 5 سال سابقه #پنج_شنبه ساعت 15 1 جلسه با ظرفیت 10 نفر #رایگان ثبت نام: […]

نوتیفیکیشن    تایید رد