#سجاد_مستکین با مدرک #کارشناسی_ارشد با 10 سال سابقه
#پنج_شنبه ساعت 15
10 جلسه با ظرفیت 10 نفر
120000 تومان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: دروس تخصصی مدیریت و حسابداری دوره کارشناسی همچون تحقیق در عملیات 1 و 2