#معصومه_ابرازه با مدرک #لیسانس_فیزیک_مهندسی_گرایش_لیزر_اپتیک با 3 سال سابقه
#یک_شنبه #جمعه
1 جلسه با ظرفیت 6 نفر
48000 تومان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: آموزش،حل تکالیف کتاب ،امتحان و…