#فائزه_رنجبر با مدرک #کارشناسی_زبان_و_ادبیات_عربی
#شنبه
#پنجشنبه
#رایگان
1 جلسه با ظرفیت 5 نفر
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: تدریس عربی متوسطه اول و دوم همراه با ارائه نکات و حل سوالات تستی و تشریحی