#مهین_رشیدی با مدرک #HiTiT2 با 3 سال سابقه
#سه_شنبه ساعت 14
1 جلسه با ظرفیت 1 نفر
480000 تومان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: مكالمه زبان تركي استانبولي از مبتدي