#فاطیما_ناصرزاده با مدرک #لیسانس با 4 سال سابقه
#سه_شنبه #چهار_شنبه #پنج_شنبه ساعت 20
2 جلسه با ظرفیت 10 نفر
#رایگان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: تدریس درس اول زبان یازدهم