#فاطمه_خرم_طریق با مدرک #لیسانس با 5 سال سابقه
#دو_شنبه ساعت 16
1 جلسه با ظرفیت 5 نفر
48000 تومان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: یکبار برای همیشه گرامر زمان ها رو به خاطربسپارید، تدریس گرامر پر کاربرد زمان ها جهت استفاده در مکالمات.