#فاطمه_خرم_طریق با مدرک #لیسانس با 5 سال سابقه
#شنبه ساعت 16
10 جلسه با ظرفیت 10 نفر
240000 تومان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: شروع دوره های ترمیک مکالمه محور با کتاب تاچ استون یک،هزینه مذکور بابت یک ترم ده جلسه ای میباشد،تجربه شروع مکالمه ای روان از سطوح ابتدایی ، حرکت به سوی پیشرفته