#فائزه_پورسان با مدرک #لیسانس با 1 سال سابقه
#یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه
5 جلسه با ظرفیت 5 نفر
48000 تومان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: آموزش کامل زبان انگلیسی کودکان و خردسالان با روش های یادگیری آسان با ترانه های کودکانه