#محمد_فعله_گری با مدرک #دکترای_عمومی با 5 سال سابقه
#پنج_شنبه ساعت 15
1 جلسه با ظرفیت 10 نفر
#رایگان
ثبت نام: oncom.ir/my
توضیحات: بررسی هدف کاربر از فراگیری تولید محتوا – بررسی مسیر بازاریابی محتوایی – بررسی بازار کار تولید محتوا – مقدماتی بر تولید محتوا